Rostverko apšiltinimas

Grindų ant grunto termoizoliacinė sistema

Grindų pagrindas turi būti patikimai sutankintas. Pagrindo sutankinimo kokybė vertinama pagal pagrindo sutankinimo koeficientą. Jo dydis nurodomas projekte. Pagrindas virš grunto gali būti aukštinamas sutankinto smėlio, žvyro arba skaldos sluoksniais. Kiekvieno naujo sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 150 mm.
Polistireninio putplasčio šilumos izoliacija grindyse gali būti daroma iš vieno arba kelių sluoksnių. Kai šilumos izoliacija daroma iš kelių sluoksnių, jų siūlės, išskyrus grindų pakraščius, neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi būti ≥ 200 mm. Į polistireninį putplastį ir jo siūles neturi prasiskverbti betonas ar skiedinys, todėl šilumos izoliacija iš viršaus turi būti padengta skiriamuoju sluoksniu. Virš polistireninio putplasčio esantys betono, grindų dangos ir kiti sluoksniai turi būti atskirti nuo sienų, pertvarų, kolonų ir kitų konstrukcijų garsą izoliuojančiomis tarpinėmis. Tam rekomenduojama naudoti garsą izoliuojantį polistireninį putplastį.

Duomenys skaičiavimui pagal STR 2.05.01:2005; STR 2.01.03:2009

1 Grindų danga
2 Išlyginamasis armuotas betono sluoksnis λds = 2,0 W/mk d = 50 mm
3 Polistireninis putplastis EPS 70 λds = 0,041 W/mk d = 100 mm
4 Drenuojantis sluoksnis d ≥ 80 mm
5 Sutankintas gruntas
Vidinio ir išorinio paviršių šiluminė varža Rsi + Rse = 0,17 m2K/W
Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas U0 = 0,212

Pastabos:

1) rostverkas apšiltinamas 10 cm storio EPS 70 termoizoliacijos luoksniu;

2) grunto (drėgnas smėlis arba molis) šilumos laidumo koeficientas λgr = 2,0 W/mk;

3) skaičiavimų rezultatai pateikti 100 m2 patalpos plotui ir 40 m išorinių sienų perimetrui.

Call Now Button