Kolonos įrengimas mūre

HAUS betoninių mūro blokų modifikacijos K1 ir K2 turi apvalias išėmas, kurias sumūrijus gaunama apvali anga. Siekiant sustiprinti mūro laikomąją galią, į šią angą sudedama armatūra ir užmonolitinama betonu. Taip gaunama mūro sienoje paslėpta gelžbetoninė kolona. Tokios kolonos gali būti įrengtos atitinkamose mūro zonose, kuriose veikia koncentruotos apkrovos. Galimas kolonų žingsnis yra 2,5 m.

kolonos irengimas mure

 

 

 

 

 

 

 

Vidinės sienos, atlaikančios tik nuosavą svorį projektuojamos iš pirmos kategorijos betoninių blokų HAUS SM6 arba S6 pagal standartą EN 771-3. Naudojamų betoninių mūro gaminių tankis ≥ 950 kg/m3. Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris SM6 betoniniams blokams lygus fb= 6,2 N/mm2, o S6 – fb = 5,6 N/mm2, kurie nustatyti pagal  LST EN 771-3:2011
Betoninių blokų HAUS SM6 arba S6 techninės charakteristikos:

kolonos

Betoninių blokų sienų montavimas

Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

pertvaros

 

a ≥ 0,4 · hu mm,
≥ 40 mm, kai hu ≤ 250 mm

 

 

 

kampuose mūro gaminių perstūmimo dydis a turi būti ne mažesnis kaip gaminio plotis bu ir a ≥ hu.

Betoniniai blokai HAUS SM6 ir S6 mūrijami naudojant bendrosios paskirties mūro skiedinį, kurio klasė M5. Gulsčiųjų siūlių storis yra 10 – 15 mm, priklausomai nuo horizontaliosios armatūros:

kolonoms

 

 

 

 

Statmenosios mūro siūlės užpildomos mūrijimo skiediniu. Mūro skiedinys turi atitikti LST EN 1998-2 reikalavimus.
Skiedinio išeiga HAUS mūrui:

Haus muro iseigos blokeliams

Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC. Mūrijant neigiamoje temperatūroje, naudojami šalčiui atsparūs cheminiai priedai, nesukeliantys mūrijimo medžiagos korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjantys šaltyje nešildant.

Armavimas

Kolonų išilginės armatūros strypų mažiausiasis skersmuo gali būti Ømin ≥ 8 mm. Kolonos skerspjūvio  armavimas parenkamas pagal saugos ir tinkamumo ribinius būvius, bei elemento konstravimo taisykles (EN 1992-1-1:2005). Išilginės armatūros strypai turi būti išdėstomi skerspjūvio perimetru.
Išilginė kolonų armatūra skersiniais strypais sujungiama į erdvinius strypynus. Šios sankabos apsaugo išilginės armatūros stypus nuo išklupimo. Skersinės armatūros skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 6 mm arba 0,25 išilginės armatūros didžiausio skersmens. Skersinė armatūra turi būti inkaruojama pagal konstravimo taisykles. Atstumas tarp sankabū parenkamas ne didesnis kaip 400 mm ir 20Ø (Ø – mažiausiasis išilginio strypo skersmuo) bei bei kolonos skerspjūvio mežesnysis matmuo.

 

Call Now Button