Išorinės sienos įrengimas karkasiniam namui

Siena – tai atitvarinė konstrukcija, kuri atskiria patalpas ir apsaugo nuo aplinkos poveikių. Išskiriami du sienų tipai: laikančiosios ir nelaikančiosios. Laikančiosios sienos perima apkrovas nuo kitų statinio konstrukcijų ir užtikrina statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą. Nelaikančiosios sienos – išorinės ir vidinės  sienos (pertvaros) laikančios tik nuosavą svorį aukšte.
Betoninių blokų HAUS SM6 ir S6 techninės charakteristikos:

isorinies sienos duomenys

Betoninių blokų mūras iš išorės apšiltinamas šilumos izoliacija, kurios storis apskaičiuojamas pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus. Termoizoliacija prie sienos tvirtinama klijuojant ir smeigėmis. Plokštes smeigėmis tvirtinamos sukietėjus klijams. Smeigės įkalamos lygiai su termoizoliacijos paviršiumi. Smeigių kiekis parenkamas pagal pastato aukštį, atstumą iki kampų ir angų kraštų, vėjo apkrovą.
Polistireninės plokštės dengiamos armuotu plonasluoksniu tinku. Pastato kampai ir angokraščiai armuojami papildomais armavimo elementais. Tinkavimo darbai atliekami, kai aplinkos temperatūra yra ne žemesnė kaip 5° C.

Betoninių blokų sienų montavimas

Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

isorines sienos haus

 

 

a ≥ 0,4 · hu mm,
≥ 40 mm, kai hu ≤ 250 mm

 

 

Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Sienų kampuose mūro gaminių perstūmimo dydis a turi būti ne mažesnis kaip gaminio plotis bu.

Betoniniai blokai HAUS SM6 ir S6 mūrijami naudojant bendrosios paskirties mūro skiedinį, kuris atitinka LST EN 1998-2 reikalavimus. Gulsčiųjų siūlių storis yra 10 – 15 mm, priklausomai nuo horizontaliosios armatūros:

isorines-sienos

 

 

 

 

Statmenosios mūro siūlės užpildomos mūrijimo skiediniu.

Skiedinio išeiga HAUS mūrui:

skiedinio iseiga blokeliams sm6 s6

 

 

 

 

Tarp paskutinės mūro eilės ir perdangos paliekamas 3 – 4 cm tarpas, kuris vėliau užtaisomas termoizoliacine medžiaga bei tarpine.
Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC. Mūrijant neigiamoje temperatūroje, naudojami šalčiui atsparūs cheminiai priedai, nesukeliantys mūrijimo medžiagos korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjantys šaltyje nešildant.
Atitvaros termoizoliacinė sistema

Šilumos izoliacijos plokštės prie sienos yra tvirtinamos naudojant klijus ir plastikines smeiges.

atitvaros termoizoliacine sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūro gaminių degumas ir atsparumas ugniai

Pagal darnųjį produkto standartą LST EN 771-3+A1:2005 gaminami blokai HAUS SM6 ir S6 atitinka A1 degumo klasę. SM6 ir S6 mūro sienos atsparumo ugniai vertės:

blokeliu degumas haus

Danga – su gipsu sumaišytu tinku pagal EN 13279-1 nuostatas iš abiejų pusių.

Garso izoliacinės savybės

Matavimai atlikti pagal LST EN ISO 717-1:1999 ir LST EN ISO 140-4:2001.

 

haus blokeliu garsoizoliacines savybes

Call Now Button