atkira kolona

Atskiros kolonos įrengimas

Atskira kolona gali būti įrengiama naudojant HAUS KL 28 betoninius blokus. Kolona montuojama ant paruošto atskirojo sekliojo pamato, o jei grunto stiprumas nepakankamas, daromi poliniai pamatai. Pirmiausia iš blokų surenkama reikiamo aukščio kolona. Tada įdedamas armatūros karkasas ir užmonolitinama betonu. Taip gaunama apvalaus skerspjųvio kolona, kurios diametras 280 mm

kolonos atskiros skersmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolona ir gelžbetoninė ar plieninė sija sujungiama naudojant įbetonuotas įdėtines detales. Įdėtinės detalės ir inkaravimas parenkamas pagal projektinę situaciją, veikiančias apkrovas.

kolonos armatura

 

 

 

 

 

 
Lentelėje pateikiamas kolonos armavimas priklausomai nuo apkrovos dydžio. Kolonai naudojamas C20/25 klasės betonas ir S500 klasės armatūros strypai. Kolonos skersmuo Ø = 280 mm; as = 40 mm.

apkrovos kolonoms

 

 

 

Kolonos armavimo schema pateikta žemiau.

Kolonos konstrukciją ir armavimą turi patvirtinti konstruktorius.

kolonos konstrukcija

Betonavimo darbai

Betono išeiga kolonos montavimui pateikta lentelėje:

betono iseiga kolonai

 

 

Betonavimo darbai atliekami pagal ST 121895674.06:2009  “Betonavimo darbai” reikalavimus. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.
Prieš užmonolitinant HAUS klojinių blokus, jų paviršius drėkinamas vandeniu. Kolona betonuojama C20/25 klasės betonu surinkus visą kolonos aukštį. Siekiant užtikrinti betonuojamos kolonos blokų stabilumą, blokų kampinėse skylėse praveriami armatūos strypai.

kolonos montazine armatura

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio. Atviri betono paviršiai uždengiami  ne vėliau kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos.
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5- 10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.
Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūros trukmė būna nuo  2 iki 10 parų.
Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų priežiūros trukmė turi būti pailginta.
Išramstymų nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.

 

 

Call Now Button