Išorinės sienos karkasiniam namui armavimas ir inkaravimas

Sankirtos tarp sienų ir perdangų

Sienų susikirtimo jungtis gali būti padaryta iš (LST EN 1996-1-1):
– mūro perrišos;
– jungių arba į abi sienas pratęstos armatūros.
Susikertančios sienos mūrijamos tuo pačiu metu. Sienų sankirtoje mūro jungtis užtikrinama kas 1,0 m inkaruojant Ø6 S240 armatūros strypus (žr. 2-2, 5-5, 8-8, 11-11 pjūvius).
Atraminių sąrišų tarp sienų ir perdangų žingsnis turi būti ne didesnis už 2 m, kai pastatai yra iki 4 aukštų, ir 1,25 m, kai pastatai yra aukštesni (LST EN 1996-1-1). Sienos inkaruojamos perdangose (kolonose) naudojant Ø6 S240 armatūros strypus, kurie išdėstomi vertikaliose (horizontaliose) mūro siūlėse ne rečiau kaip 1,0 m žingsniu (žr. 1-1, 4-4, 7-7, 10-10 pjūvius). Tarp paskutinės mūro eilės ir perdangos paliekamas 3 – 4 cm tarpas, kuris vėliau užtaisomas termoizoliacine medžiaga bei tarpine.
Tarp pirmos ir antros bei priešpaskutinės ir paskutinės mūro eilių klojamas mūro armavimo tinklas skirtas pleišėjimui riboti arba suteikti tąsumo (žr. 3-3, 6-6, 9-9, 12-12 pjūvius). Visuminis armatūros plotas turi būti ne mažesnis nei 0,03 % visuminio sienos skerspjūvio ploto (LST EN 1996-1-1).

isorines sienos armavimas brezinys

Call Now Button