Saramų armavimas

Vardinis apsauginis betono sluoksnis projektuojamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus:

formule saramos

 

čia

cmin – mažiausias apsauginio betono sluoksnio storis;
Δcdev –apsauginio betono sluoksnio storio nuokrypis, 10 mm.

apsauginis betono sluoksnis

 

 

 

 

 

Mažiausias betono sluoksnio storis išilginei armatūrai

betono sluoksnio storis isilginei armaturai

 

 

čia
cmin,b – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal sukibties reikalavimą (LST EN 1992-1-1 4.2 lentelė) atskirai išdėstytiems strypams lygus strypo skersmeniui Ø;
cmin,dur – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal aplinkos sąlygų reikalavimus.Pagal konstrukcijos poveikių klasę XC1 iš LST EN 1992-1-1 4.4N lentelės cmin,dur = 15 mm, kai rekomenduojama konstrukcijos klasė S4;
Δcdur,γ – papildomas saugos elementas. Rekomenduojama reikšmė yra 0 mm;
Δcdur,st – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojamas nerudyjantis plienas. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm;
Δcdur,add – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojama papildoma apsauga. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm.
Klojinių blokų sienelės išėmos gylis yra 4 cm, todėl pagal vardinio apsauginio betono sluoksnio reikalavimus jis turi būti padidintas išpjaunant sienelę.

Sąramos armatūros parinkimas

Sąramos armatūra skaičiuojama vadovaujantis euronormomis LST EN 1992-1-1:2005. Skaičiuotinis sąramos plotis priimamas tik tarp betoninio bloko sienelių bc = 132 mm.

 

sarama hausParinktą sąramos armavimą turi patvirtinti konstruktorius.

haus betoniniu klojiniu sarama

Skersinės armatūros inkaruojamas atliekamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus: inkaraviamas kabliais (a ir b) arba privirinta inkaruojąja armatūras (c ir d).

 

saramu skersines armaturos inkaravimas

Call Now Button