Rostverko armavimas

Mažiausias apsauginis betono sluoksnis
Vardinis apsauginis betono sluoksnis projektuojamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus:

cmin – mažiausias apsauginio betono sluoksnio storis;

Δcdev – apsauginio betono sluoksnio storio nuokrypis, 10 mm.

rostverko armavimas

Mažiausias betono sluoksnio storis išilginei armatūrai:

 

čia

k – koeficientas, priklausantis nuo pamato pagrindo. Ant nelygių paviršių liejamo betono mažiausias apsauginis betono sluoksnis padidinamas. Mažiausias apsauginis betono sluoksnis turėtų būti bent k1 mm, jei betonas liejamas ant paruošto grunto (įskaitant barstalą), ir k2 mm, jei betonas liejamas tiesiai ant grunto. Rekomenduojamos reikšmės yra 40 mm ir 75 mm;

cmin,b – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal sukibties reikalavimą (LST EN 1992-1-1 4.2 lentelė) atskirai išdėstytiems strypams lygus strypo skersmeniui Ø;

cmin,dur – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal aplinkos sąlygų reikalavimus. Pagal konstrukcijos poveikių klasę XC2 iš LST EN 1992-1-1 4.4N lentelės cmin,dur = 25 mm, kai rekomenduojama konstrukcijos klasė S4;

Δcdur,γ – papildomas saugos elementas. Rekomenduojama reikšmė yra 0 mm;

Δcdur,st – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojamas nerudyjantis plienas. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm;

Δcdur,add – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojama papildoma apsauga. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm.

Ant nelygių paviršių liejamo betono mažiausias apsauginis betono sluoksnis turi būti padidinamas dydžių k1 arba k2 mm: kai betonas liejamas ant paruošto grunto (įskaitant barstalą) k1=40 mm, kai tiesiai ant grunto – k2=75 mm.

Rostverko armatūros parinkimas

Rostverko armatūra skaičiuojama vadovaujantis euronormomis LST EN 1992-1-1:2005. Armuotas gelžbetoninis rostverkas iš HAUS klojinių blokų P6-20 arba P6-30 skaičiuojamas kaip nekarpyta daugiaatramė sija, atremta ant pamato ir tampraus pagrindo. Sudėti klojinių blokai užmonolitinami C 20/25 klasės betonu. Armavimui naudojama S500 klasės armatūra.

rostverko armavimaslentele rostverkui
Skersinės armatūros inkaruojamas atliekamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus: inkaraviamas kabliais (a ir b) arba privirinta inkaruojąja armatūras (c ir d).rostverko armavimas armatura

 

skersines armaturos inkaravimas

Call Now Button