Monolitinio žiedo armavimas / betonavimas

Monolitinis žiedą rekomenduojama armuoti 4Ø10 S500 išilginiais strypais. Skersinei armatūrai parenkami Ø6 S500 armatūros strypai, kurių žingsnis 210 mm. Monolitinio žiedo betono klasė C 16/20.
Monolitiniame žiede įbetonuojami Ø12 – Ø16 mm metaliniai inkarai, kurie išdėstomi kas 60 – 100 cm žingsniu.

  Monolitinio žiedo armavimą turi patvirtinti konstruktorius.

monolitinio ziedo armavimas

Skersinės armatūros inkaruojamas atliekamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus: inkaraviamas kabliais (a ir b) arba privirinta inkaruojąja armatūras (c ir d).

monolitinio ziedo inkaravimas

 

Call Now Button