Atraminės sienelės armavimas

Mažiausias apsauginis betono sluoksnis

Vardinis apsauginis betono sluoksnis projektuojamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus:

čia
cmin – mažiausias apsauginio betono sluoksnio storis;
Δcdev – apsauginio betono sluoksnio storio nuokrypis, 10 mm.

atramines sieneles armavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažiausias betono sluoksnio storis išilginei armatūrai:

čia
k – koeficientas, priklausantis nuo pamato pagrindo. Ant nelygių paviršių liejamo betono mažiausias apsauginis betono sluoksnis padidinamas. Mažiausias apsauginis betono sluoksnis turėtų būti bent k1 mm, jei betonas liejamas ant paruošto grunto (įskaitant barstalą), ir k2 mm, jei betonas liejamas tiesiai ant grunto. Rekomenduojamos reikšmės yra 40 mm ir 75 mm;
cmin,b – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal sukibties reikalavimą (LST EN 1992-1-1 4.2 lentelė) atskirai išdėstytiems strypams lygus strypo skersmeniui Ø;
cmin,dur – mažiausias apsauginis betono sluoksnis pagal aplinkos sąlygų reikalavimus. Pagal konstrukcijos poveikių klasę XC2 iš LST EN 1992-1-1 4.4N lentelės cmin,dur = 25 mm, kai rekomenduojama konstrukcijos klasė S4;
Δcdur,γ – papildomas saugos elementas. Rekomenduojama reikšmė yra 0 mm;
Δcdur,st – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojamas nerudyjantis plienas. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm;
Δcdur,add – mažiausio apsauginio betono sluoksnio sumažėjimas, jei naudojama papildoma apsauga. Rekomenduojama reikšmė be papildomo patikslinimo yra 0 mm.
Ant nelygių paviršių liejamo betono mažiausias apsauginis betono sluoksnis turi būti padidinamas dydžių k1 arba k2 mm: kai betonas liejamas ant paruošto grunto (įskaitant barstalą) k1=40 mm, kai tiesiai ant grunto – k2=75 mm.

Atraminės sienutės armavimas

Atraminės sienos projektavimui reikalingi gruntų mechaniniai rodikliai, kurie nustatomi pagal inžinerinius geologinius ir geotechninius grunto tyrimus. Atraminė sienutė skaičiuojama dviem atvejams:
1) kai atraminė sienutė įrengiama smėliniame grunte;
2) kai atraminė sienutė įrengiama moliniuose gruntuose.

Atraminės sienutės skaičiuotinės schemos

atramines sieneles skaiciuotinos schemos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atraminės sienos projektavimas atliekamas pagal LST EN 1997-1“Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ ir LST EN 1992-1-1 „Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“. Atraminės sienutės armavimas pateikiamas specifikacijos gale.

  Parinktą rostverko armavimą turi patvirtinti konstruktorius.

armavimas sieneles

armavimas sienos

  Skersinės armatūros inkaruojamas atliekamas pagal LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus: inkaraviamas kabliais (a ir b) arba privirinta inkaruojąja armatūras (c ir d).

skersines armaturos inkaruojamos

 

Call Now Button