20 cm storio pertvaros Haus

20cm storio Haus pertvaros

Vidinės sienos, atlaikančios tik nuosavą svorį projektuojamos iš pirmos kategorijos betoninių blokų HAUS SM6 arba S6 pagal standartą EN 771-3.  Naudojamų betoninių mūro gaminių tankis ≥ 950 kg/m3. Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris SM6 betoniniams blokams lygus fb= 6,2 N/mm2, o S6 – fb = 5,6 N/mm2, kurie nustatyti pagal  LST EN 771-3:2011.

Betoninių blokų HAUS SM6 arba S6 techninės charakteristikos:

pertvaros-haus 20cm

Betoninių blokų sienų montavimas

Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

pertvaros 20cm

 

 

a ≥ 0,4 · hu mm,
≥ 40 mm, kai hu ≤ 250 mm

 

 

Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Sienų kampuose mūro gaminių perstūmimo dydis a turi būti ne mažesnis kaip gaminio plotis bu ir a ≥ hu.
Betoniniai blokai HAUS SM6 ir S6 mūrijami naudojant bendrosios paskirties mūro skiedinį, kurio klasė M5. Gulsčiųjų siūlių storis yra 10 – 15 mm, priklausomai nuo horizontaliosios armatūros:

isorine-siena-

 

 

 

 

Statmenosios mūro siūlės užpildomos mūrijimo skiediniu. Mūro skiedinys turi atitikti LST EN 1998-2 reikalavimus.
Skiedinio išeiga HAUS mūrui:

pertvaru blokeliu skiedinio iseiga

 

 

 

 

 

 

Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC. Mūrijant neigiamoje temperatūroje, naudojami šalčiui atsparūs cheminiai priedai, nesukeliantys mūrijimo medžiagos korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjantys šaltyje nešildant.

Mūro gaminių degumas ir atsparumas ugniai

Pagal darnųjį produkto standartą LST EN 771-3+A1:2005 gaminami blokai HAUS SP atitinka A1 degumo klasę. HAUS SP mūro sienos atsparumo ugniai vertės:

pertvaros2

Danga – su gipsu sumaišytu tinku pagal EN 13279-1 nuostatas iš abiejų pusių.

Susikertančių sienų sandūra

Susikertančias laikančiąsias sienas vieną su kita reikia taip sujungti, kad tarp jų būtų galima perduoti reikalingas vertikaliąsias ir šonines jėgas (pagal EN 1996-1-1:2005).
Sienų susikirtimo jungtis gali būti padaryta iš: mūro perrišos arba jungių arba į abi sienas pratęstos armatūros.
Susikertančias sienas reikia mūryti tuo pačiu metu.

Sąramos įrengimas

Armuotos sąramos iš HAUS P6-20 ar P6-30 klojinių blokų, projektuojamos kaip dviatramės sijos. Klojinių blokai montuojami su sienelės išėma apačioje, skirta sąramos tempiamai armatūrai. Armatūros kiekis ir betono klasė parenkami pagal veikiančias apkrovas.
Prieš užmonolitinant sąramą betonu blokų paviršius drėkinamas vandeniu.

pertvaros brezinys

Haus sąramos, kurių ilgis virš 1,5 m, ant mūro kraštų užleidžiamos ne mažiau, kaip 250 mm. Trumpesnės nei 1,5 m ilgio sąramas galima užleisti 150 mm. Parenkant sąramos atramos paviršiaus ilgį būtina atsižvelgti į mūro laikomąją galią šioje zonoje. Atramos paviršius turi būti lygus ir pagamintas iš vientisų blokų. Rekomenduojama remti į pirmos grupės mūro gaminius.

 

Call Now Button