10 cm storio pertvaros

 

10cm. storio pertvaros iš blokelių

Vidinės sienos, atlaikančios tik nuosavą svorį projektuojamos iš pirmos kategorijos betoninių blokų HAUS SP pagal standartą EN 771-3. Naudojamų betoninių mūro gaminių tankis ≥ 1050 kg/m3. Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris lygus fb= 7,2 N/mm2, kurie nustatyti pagal  LST EN 771-3:2011.

Betoninių blokų HAUS SP techninės charakteristikos:

10cm pertvaru blokeliai

Betoninių blokų sienų montavimas

Mūro gaminiai pagal LST EN 1996-1-1:2005 reikalavimus turi būti perrišami perstumiant gaminius atstumu a:

pertvaros

 

 

a ≥ 0,4 · hu mm,
≥ 40 mm, kai hu ≤ 250 mm

 

 

Mažiausias mūro gaminių perrišimo perstumiant ilgis 10 cm. Sienų kampuose mūro gaminių perstūmimo dydis a turi būti ne mažesnis kaip gaminio plotis bu.
Betoniniai blokai HAUS SP mūrijami naudojant bendrosios paskirties mūro skiedinį. Gulsčiųjų siūlių storis yra 10 – 15 mm, priklausomai nuo horizontaliosios armatūros:

isorine-siena-

 

 

 

 

Statmenosios mūro siūlės užpildomos mūrijimo skiediniu. Mūro skiedinys turi atitikti LST EN 1998-2 reikalavimus. Tarp paskutinės mūro eilės ir perdangos paliekamas 3 – 4 cm tarpas, kuris vėliau užtaisomas termoizoliacine medžiaga bei tarpine.
Skiedinio išeiga HAUS mūrui:

skiedinio iseiga murui

Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC. Mūrijant neigiamoje temperatūroje, naudojami šalčiui atsparūs cheminiai priedai, nesukeliantys mūrijimo medžiagos korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), kietėjantys šaltyje nešildant.

Mūro gaminių degumas ir atsparumas ugniai

Pagal darnųjį produkto standartą LST EN 771-3+A1:2005 gaminami blokai HAUS SP atitinka A1 degumo klasę. HAUS SP mūro sienos atsparumo ugniai vertės:

skiedinio iseiga vienam blokui

 

 

 

Danga – su gipsu sumaišytu tinku pagal EN 13279-1 nuostatas iš abiejų pusių.

Susikertančių sienų sandūra

Susikertančias laikančiąsias sienas vieną su kita reikia taip sujungti, kad tarp jų būtų galima perduoti
reikalingas vertikaliąsias ir šonines jėgas (pagal EN 1996-1-1:2005).
Sienų susikirtimo jungtis gali būti padaryta iš: mūro perrišos arba jungių arba į abi sienas pratęstos armatūros.
Susikertančias sienas reikia mūryti tuo pačiu metu.

Sąramos įrengimas

Betoninių blokų HAUS SP sąrama armuojama UW tipo profiliu (100x40x0,5), kuris inkaruojamas horizontalioje mūro siūlėje atstumu lUW  ≥ 120 mm. Profiliuočio viduje klojami ir užbetonuojami 2Ø8 S240 klasės strypai, kurie inkaruojami mūro horizontalioje  siūlėje atstumu lAs1  ≥ 400 mm.
 

 

Call Now Button